ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Γιάννης Γκόβας, Πρόεδρος

Νίκος Καρούλιας, Α’ Αντιπρόεδρος

Σπύρος Γκουργκούλιας, Β’ Αντιπρόεδρος

Δώρος Κλεοβούλου, Γενικός Γραμματέας

Ράνια Αντωνάτου, Ταμίας

Παναγιώτης Καπόγλης, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σπύρος Ζαχαρόπουλος, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υρώ Ακριβίδου, Πρόεδρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Α’ Αντιπρόεδρος

Όλγα Πατρικαράκου, Β’ Αντιπρόεδρος

Χάρης Λιόντος, Γενικός Γραμματέας

Ιωάννα Φουρκιώτου, Ταμίας

Μιχάλης Μηνούδης, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων

Δημήτρης Καποθανάσης, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Leave a Comment

Your email address will not be published.