Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩN

Με δεδομένο το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται τα γυμναστήρια από τον δεύτερο κύκλο υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους, αλλά και από την άγνωστη εξέλιξη της πανδημίας,

Read More »