ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
 
 
 
Γιάννης Γκόβας, Πρόεδρος
Νίκος Καρούλιας, Α’ Αντιπρόεδρος
Σπύρος Γκουργκούλιας, Β’ Αντιπρόεδρος
Δώρος Κλεοβούλου, Γενικός Γραμματέας
Ράνια Αντωνάτου, Ταμίας
Νίκη Τάσιου, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σπύρος Ζαχαρόπουλος, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Επικοινωνία